Poradnia Psychologiczna PsychoMedical LUBLIN

Korzystając z naszej strony internetowej akceptujesz naszą politykę cookies - zapoznaj się z nią     KONTAKT        

   Poradnia Psychologiczna Lubin

Psychomedical Lublin - Znajdź Nas   Psychomedical - Google   Facebook - Psychomedical       

O PRACOWNI NASZA OFERTA APARATY WSPÓŁPRACA WAŻNE INFORMACJE KONTAKT

ZADZWOŃ: 726 606 150   


    WAŻNE INFORMACJE

 AKTUALNOŚCI

• Informacje dotyczące badania
Informacje dla osób zainteresowane badaniem psychologicznym:
- termin badanie najlepiej jest wcześniej umówić telefonicznie lub mailowo
- na badania należy przyjść wypoczętym i wyspanym
- w dniu poprzedzającym badanie, ani w dniu badania nie należy spożywać alkoholu lub innych środków psychoaktywnych
- czas badania zależy od rodzaju badania i trwa od 1 do 2 godzin.
- orzeczenie wydawane jest od ręki tego samego dnia
- istnieje możliwość wydania wykonanego w przeszłości badania

• Na badanie należy zabrać ze sobą :
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- książeczkę wojskową,
- prawo jazdy,
- skierowanie na badanie (jeśli zostało wydane)
- okulary lub soczewki (jeżeli są używane)
- dane do wystawienia rachunku w przypadku skierowania przez pracodawcę (Nazwa firmy, adres, NIP)

• Przebieg Badania:
1. Rejestracja, wypełnienie ankiety;
2. Wywiad psychologiczny
3. Badanie za pomocą testów psychologicznych papierowych (badających cechy osobowości, sprawności umysłowej, koncentracji i podzielności uwagi);
4. Badanie za pomocą aparatury psychologicznej, w celu oceny sprawności psychoruchowej m.in. czas reakcji, widzenie stereometryczne, widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie, ocena prędkości oraz koordynację wzrokowo- ruchową;
5. Wydanie orzeczenia oraz jego uzasadnienie

• Akty prawne
Przepisy prawne dla kierowców:
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowców
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
• Ustawa o kierujących pojazdami - Rozdział 13 - Badanie psychologiczne
• Prawo o ruchu drogowym.
• Ustawa o Transporcie Drogowym
• Ustawa o czasie pracy kierowców
• Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych


•  Przepisy prawne dla operatorów i osób pracujących na wysokości:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz. U. z 1 czerwca 1996 Nr 62 poz.287.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz. U. z 25 czerwca 1996 nr 69, poz. 332.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 .
 

   Współpracujemy z:

Poradania Psychologiczna - Sanitas Lublin  Poradania Psychologiczna - SipAuto  Poradania Psychologiczna - eMedia  Poradania Psychologiczna - OSK Efekt  Poradania Psychologiczna -  Rodmos  Poradania Psychologiczna - Mila Lublin
Poradania Psychologiczna - BHPLublin

Psychomedical Lublin, ul. J. Hempla 5, 20 - 008 Lublin; tel: 81 528 75 89, e: kontakt@psychomedical.pl                                                                Copyright © 2013 eMedia.com.pl | SEO - LTB

Poradnia psychologiczna Psychomedical Lublin - Badania kierowców, ochroniarzy i do broni oraz psychotesty i EEG Biofeedback.